KorterMaarKrachtig - ledenportaal
Als u reeds lid bent, kunt u eigen gegevens beheren door in te loggen met de instructies die u heeft ontvangen via de e-mail.

Als u reeds lid bent en u heeft per post de overstap naar het nieuwe administratiesysteem ontvangen,
dan is het niet mogelijk om in te loggen met uw e-mailadres omdat deze nog niet bekend is in ons systeem.
U dient dan eerst uw e-mail door te geven aan leden@kortermaarkrachtig.com.
Na ontvangst van uw e-mail ontvangt u van ons een mail dat u conform de instructies van de brief kunt inloggen.

Als u lid wilt worden, kiest u Aanmelden als lid.

Als u een kind/minderjarige als lid wilt aanmelden, dient u eerst als volwassene/verzorger uw eigen gegevens in te vullen en aan te geven dat u een of meer kinderen wilt aanmelden onder het veld 'Ja, ik wil direct kinderen aanmelden; maximaal 3'.
Na het versturen van uw eigen gegevens (Versturen) krijgt u vervolgens een of meer invoerscherm(en) voor uw kind(eren). Dit formulier moet u ook invullen en daarna klikken op Versturen.

Ad Regiokeuze
Onze dienstverlening is georganiseerd in  regio's. Elke regio heeft een coördinator (voor meer informatie zie onze website). Dit zijn de volgende regios en hun coördinatoren. 
Het is noodzakelijk dat u een regio kiest waarin u actief  wil zijn.


Ad Amputatie- of Reductie-informatie

KorterMaarKrachtig is opgericht om  de belangen te behartigen van mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat.

Hierbij helpt het als bekend wordt waar wij, de KMK-leden, mee zitten, wat onze zorgen zijn, onze problemen, en prioriteiten, maar ook welke oplossingen we hebben gevonden. Door kennis te delen kun je problemen voorkomen en vooruitkomen.

Een deel van de zorgen en problemen heeft te maken met de hulpmiddelen waar wij van afhankelijk zijn. Daarnaast zijn wij ook actief betrokken bij de instanties, hun procedures en bij het werk van onze hulpverleners.

Deze vragen over de beperkingen en hulpmiddelen beogen een basis te leggen voor deze kennis. We willen nu alleen informatie  verzamelen over wat voor hulpmiddelen we nu gebruiken. Later hopen we informatie te gaan verzamelen over hoe we aan onze hulpmiddelen komen en hoe we ondersteund worden in hun gebruik. Maar eerst willen we te weten komen wat we eigenlijk gebruiken.

Wij kunnen ons voorstellen dat u het beantwoorden van alle vragen over de beperkingen niet prettig kan vinden, maar dat hoeft ook niet. Alleen de eerste  basis vragen over de soort beperking moet beantwoord worden, want ons vereniging is voor en van mensen met een amputatie of reductie.


Door ondetekening, c.q. verzending van het aanmeldformulier geeft u zich op als lid van KorterMaarKrachtig en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KorterMaarKrachtig gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij dit doen kunt u nalezen in ons privacyprotocol.
 
Mijn KorterMaarKrachtig
Welkom bezoeker
Wachtwoord vergeten?